China meets Norway in a bookshelf No. 2

Codex Polaris will in collaboration with Northing show work of eleven artists from Norway at the abC art book fair at the Modern Art Museum Shanghai from the 2nd – 4th of November 2018.

The participating artists are:
Sarah Jost, Elisabeth Alsos Strand, Randi Annie Strand, Elizabeth Rydland Nilssen, Kurt Johannessen, Rita Marhaug, Imi Maufe, Johan Solberg, Randi Nygård, Tina Jonsbu, Anne Thon Knutsen.

The collection of works will also be shown at a pop-up exhibition at Bentu One Gallery, Beijing 9th – 11th of November.

Organisers are Imi Maufe (Codex Polaris) and Yilei Wang (Northing).

www.northing.no
www.codexpolaris.com
artbookinchina.com

Susanne Quist ny gjest

For tiden skjer det mye nytt hos oss, og akkurat rett i tide for å møte våre gjester fra Sheffield har enda en ny gjestekunstner flyttet inn i vårt felleskap for ett år:

Susanne Quist (f.1984) avsluttet våren 2018 sin mastergrad ved Fakultet for kunst, musikk, UiB, og har tidligere studert kunst også ved Kunstakademiet i Trondheim og Nordland kunst- og filmskole. Hun arbeider hovedsaklig med mediene tegning og fotografi. I arbeidene hennes destabiliseres kjente omgivelser eller vi møter uavklarte situasjoner.

Susanne Quist (b.1984) graduated with a Master in fine art from the Faculty of Fine art, music and design, Uib in 2018. Previously she has studied art at the Art academy in Trondheim and Nordland art- and film school. She works mainly with drawing and photography. Often her works depict situations where something has been tweaked or twisted, or the everyday experience of one’s immediate environment is destabilized.

mer av Susanne’s arbeid finnes her

Ovenstående bilde viser  Rewilding Our Hearts, blyant på papir, fra 2017.

From Sheffield to Bergen

Thursday last week we had a second visit from Sheffield, this time a whole group of artists and curators affiliated with two artist-run spaces – Bloc Projects and S1 Artspace -, which connect studios with a gallery space to show work and arrange events. David McLeavy, the director of Bloc Projects, had initiated a first visit last year, to get a first glimpse of the art scene in Bergen, and returned now with several colleagues – Laura Clarke, James Clarkson, Ian Nesbitt and Sian Williams – for further exchange.

Their words about the days in Bergen: “A week of workshops, meetings, meals, talks and activity between a small group of artists/curators from Sheffield and artists/curator living and working in Bergen, Norway. The visit is aimed at connecting artists/curators from both cities and engaging in conversations that will develop the practice of everyone involved. We would also like to bring some artists/curators from Bergen back to Sheffield and do something in our gallery space here at Bloc Projects.” 

They made an impressive round in town to many places and people, and we want to thank for a lovely and inspiring evening with us at BAG – with presentations, food and exchange on arts practices and structures of the arts communities in both cities!

more about Bloc Projects
more about S1 Artspace

Debutantkveld

CAPPELEN DAMM inviterer til debutantkveld.
Onsdag 17. oktober leser årets skjønnlitterære debutanter fra bøkene sine i Cappelen Damms lokaler, Akersgata 47/49. Fra kl 19.

Forfatterne blir introdusert av Selma Lønning Aarø, Thomas Lundbo, Amalie Kasin Lerstang og Kristian Klausen.

Årets debutanter:
Helene Imislund – Spredte døtre
Hilde Stålskjær Osen – Vi bare kjører, så ser vi
Lisa Him-Jensen – Den sanne horisonten
Bernhard Ellefsen – Imot døden
Charlotte Vaillot Knudsen – Den akustiske konvolutt
Emely Benedicte Kahrs – Galopp for den svarte hesten
Prableen Kaur – Ferdig med ting
Åsne Maria Gundersen – Verden ender her

Hilde Kjønniksen ny gjest på Dokken

Siden starten av oktober har vi igjen fått inn ny pust med Hilde Kjønniksen som gjest for et år framover. Hun er igang nå med å arbeide mot en utstilling ut på våren i 2019.

Hilde Kjønniksen ble utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen Avd.Kunstakademiet i 2002. I 2002 var hun en av initiativtakerne til kunstprosjektet Vestlandske kunstmisjon som var et mobilt galleri med base i Bergen. Siden da har hun hovedsakelig arbeidet med maleri med utgangspunkt i fotografi. Idyll, klisjeer, nostalgi og tomhet har tidligere vært gjennomgangstema i hennes malerier. Nå er hun derimot mer interessert i det bakenforliggende, det underliggende og det oversette.

www.hildekjonniksen.com

(bildet ovenfor viser URBAN LANDSCAPES 1, 30x40cm, Akryl på Hdf-plate)

Slippfest! Den sanne horisonten

Tirsdag 9. oktober kl. 19 på Hordaland Kunstsenter

Velkommen til slippfest for diktsamlingen Den sanne horisonten, som er debutboken til Lisa Him-Jensen. Det blir opplesninger av Anngjerd Rustand, Cecilie Almberg Størkson og Lisa Him-Jensen, deretter vin og heng på HKS. Mer på HKS’ hjemmeside.

Den sanne horisonten begynner i et hus i et landskap tømt for mennesker, der diktjeget forsøker å orientere seg i naturen rundt seg, og i sin egen natur. Diktene skildrer ubestandighet, språkløshet og tvil, lengsel, lyst og muligheten til forandring som rommes i et annet menneske. Et annet menneske, som samtidig forblir en lukket verden.
Lisa Him-Jensen er billedkunster. I 2016 debuterte hun med dikt i Signaler. Den sanne horisonten er hennes første bok.

Ledig atelier til fremleie fra 01. Oktober

Bergen Ateliergruppe (BAG) er arbeidssted og produksjonslokaler for samtidskunst på Dokkeskjærskaien. BAG har 14 atelier, verksted, prosjektrom, lager, kjøkken og et bredt utvalg av digitalt utstyr samt utstyr for arbeid med tre o.l. Vi har et aktivt miljø der faglige samtaler, felles arrangementer, samarbeidsprosjekter og individuelle kunstnerskap står i fokus. Foreningens formål er å gjennom medlemskap tilby atelierer til profesjonelle billedkunstnere og andre som forholder seg til samtidskunstfeltet. Det er foreningens medlemmer som drifter BAG gjennom dugnader og ved rullering på styreverv.

Bergen Ateliergruppe har fra 1. oktober et ledig atelier til fremleie i 1 år.

Det ledige atelieret har utsikt ut over fjorden, Nordnes og Dragefjellet. Atelieret er på 22 kvm og har tre store vinduer. Det er lyst, åpent og koster kr. 2195/mnd. inkl. strøm, internett, tilgang til fellesutstyr og fellesarealer. Atelieret leies ut med hyller og komode til oppbevaring. Atelieret er ledig fra 01.10.2018 til 01.10.2019 med mulighet for forlengelse.

Ta kontakt med Kent Fonn Skåre på tlf. 99246116 eller kent.skare@gmail.com om du har spørsmål eller vil komme på visning. Er du interessert send oss en kortfattet presentasjon og dokumentasjon av ditt kunstneriske arbeid, CV og noen ord på e-post.

Søknadsfrist 24. september.

It´s Personal del 3

BAG medlem Marit Tunestveit Dyre deltar i disse dager på prosjektet: It´s Personal del 3. Forbundet med kunst er retten til ytringsfrihet avgjørende, for kunstnerne i vår gruppe er de nasjonale rammene knyttet til ytringsfrihet noe ulik. I vårt prosjekt så langt har vi hatt rike diskusjoner om sensur og selvsensur, menneskerettigheter og feminisme, miljørettet og eller sosialt engasjement, områder nært knyttet til den enkelte kunstners interesse.

It´s Personal er et performance kunstprosjekt som samler åtte kunstner fra Thailand og Norge for å samarbeide med og rundt temaer knyttet til det personlige og identitet med bruk av performance kunst som plattform.

DELTAGENDE KUNSTNERNE: Pavana Reid *, Pattree Chimnok, Terese Longva, Nopawan Sirivejkul, Rita Marhaug, Jittima Pholsawek, Sareena Sattapon og Marit Tunestveit Dyre.

Programmet for It`s Personal del 3:
6. September: Individuell performance på HardingArt i Utne
9. September: Individuell performance Vågsallmenningen/ Kunsthall 3.14, organisert i samarbeid med Kunsthall 3.14
12. September: HISTORY WILL BE KIND TO ME? Et seminar organisert av Franz Jacobi på KMD – Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen, i forbindelse med Bergen International Performance Festival
13. September: Thai og Talk, en kulturutvekslings aften organisert i samarbeid med Kunsthall 3.14
16. September: Gruppe performance under: HISTORY WILL BE KIND TO ME? Bergen International Performance Festival BIPF på Kunstgarasjen, organisert av Performance Art Bergen

* Pavana Reid initiert prosjektet i 2016 som et forsøk på å koble sin kulturarv i Thailand som en respons til spørsmålene hun ofte har blir stilt om sin identitet som en thailandsk kvinne borende i Europa. Reid ble født i Khonkaen, Thailand i 1963 og flyttet til Nord-Irland i 1988 i løpet av en pågående politisk krise i Nord-Irland.

Prosjektet er støttet av: Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune, Performance Art Bergen og Kunsthall 3.14.

For informasjon om de deltakende kunstnerne og de kommende arrangementene til It´s Personal del 3: https://www.facebook.com/Its-Personal-1182341731826454/?fref=ts

/////////////////

BAG member Marit Tunestveit Dyre participates in these days on the project: It’s Personal part 3. Associated with art, the right to freedom of expression is essential, because the artists in our group are the national frameworks related to freedom of expression somewhat different. In our project so far we have had rich discussions about censorship and self-censorship, human rights and feminism, environmental and social involvement, areas closely linked to the individual artist’s interest.

It’s Personal is a performance art project that brings together eight artists from Thailand and Norway to collaborate with and around themes related to the personal and identity with the use of performance art as a platform.

THE PARTICIPATING ARTIST: Pavana Reid*, Pattree Chimnok, Terese Longva, Nopawan Sirivejkul, Rita Marhaug, Jittima Pholsawek, Sareena Sattapon and Marit Tunestveit Dyre.

The Program for It`s Personal Part 3:
6. September: Individual performance at HardingArt in Utne
9. September: Individual performance in Vågsallmenningen/ Kunsthall 3.14, organized in collaboration with Kunsthall 3.14
12. September: HISTORY WILL BE KIND TO ME? A seminar organized by Franz Jacobi at KMD – Faculty of Arts, Music and Design, University of Bergen, related to Bergen International Performance Festival
13. September: Thai and Talk, a culture exchange night organized in collaboration with / at Kunsthall 3,14 in Bergen.
16. September: Group performance under: HISTORY WILL BE KIND TO ME? as part of Bergen International Performance Festival BIPF  at Kunstgarasjen, organized by Performance Art Bergen

* Pavana Reid initiated the project in 2016 as an attempt to connect to her culture heritage in Thailand in respond to the questions she has often been asked about her identity as a Thai woman living in Europe. Reid was born in Khonkaen, Thailand in 1963 and moved to Northern Ireland in 1988 during the time of an on-going political trouble in Northern Ireland.

The project is supported by: Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune, Performance Art Bergen and Kunsthall 3.14.

For information about the participating artists and the upcoming events for It’s Personal part 3:
https://www.facebook.com/Its-Personal-1182341731826454/?fref=ts