Marit Tunestveit Dyre

1983. Porsgrunn (NO)

Marit Tunestveit Dyre arbeider med performance, observasjon-foto, tekstil, tekst og skulpturelle elementer. Aktuelle temaer av interesse er: vekst, hender, taus kunnskap, gentrifisering og kulturell, sosial, emosjonell og økonomisk kapital. Hun har en Bachelor i spesialisert kunst tekstil og en Master i kunst fra Kunst- og designhøyskolen i Bergen. For å utvide horisonten studerer hun nå Sosialantropologi ved Universitetet i Bergen.

Marit Tunestveit Dyre works with performance, observational photography, textiles, text and sculptural elements. Current topics of interest are: growth, hands, tacit knowledge, gentrification and cultural, social, emotional and economic capital. She has a Bachelor’s degree in specialized art: textile and a Master’s degree in Fine Art from  Bergen Academy of Art and Design. To expand her horizons, she is now studying Social Anthropology at the University of Bergen.

Nettside: www.marittunestveitdyre.com
E-mail: marittdyre [@]gmail[DOT].com