MARIT TUNESTVEIT DYRE

1983. Porsgrunn (NO)

Marit Tunestveit Dyre er utdannet fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen med en bachelor i spesialisert kunst; tekstil og en Master i Kunst. Inspirasjon finner hun i selvopplevde situasjoner, i følelser og i spørsmålene hun gjør seg i møte med omverden. Hun ser på kunst som et verktøy i hennes forsøk på å forstå eller utforske verden og det som opptar henne. Individet, mellom menneskelige relasjoner og språket; hvordan vi samhandler og kommunisere med hverandre interesserer henne. Tunestveit Dyre sine arbeider er skulpturelle og eller performative.

Marit Tunestveit Dyre graduated from Bergen Academy of Art and Design with a bachelor in specialized art; textile and a Master in Fine Art. Inspiration she find in self-experienced situations, in feelings and questions she ask her self when faced with the outside world. She look at art as a tool in her attempt to understand or explore the world and what concerns her. The individual, interpersonal relationships and language; how we interact and communicate with each interests her. Tunestveit Dyre works are sculptural and or performative.

marittdyre@gmail.com

 

© Copyright Marit Tunestveit Dyre